Wieś Radkowice w gminie Pawłów, położona jest na terenie pagórkowatym, poprzecinanym licznymi wąwozami. Dzieli się na kilka części m.in. Podborze, Podosiny, Starą Wieś, Zagajnie, Stronę, Podślesinę, Kolonia. Pierwsze wzmianki pochodzą z XV wieku, kiedy to Radkowie należały do biskupów krakowskich. We wsi była karczma, a w XIX wieku i urząd gminy i folwark. Do tej pory Mieszkańcy Kolonii to potomkowie dawnej służby folwarcznej, a najczęstszymi nazwiskami są Sepiowo, Pochew i Więcław. Nazwę wsi mieszkańcy wiążą z opowieścią i bitwą z czasów potopu szwedzkiego. Także podczas powstania styczniowgo stoczono potyczke z wrogimi oddziałami. Z powodu swojego położenia, bliskości puszczy świętokrzyskiej i polany Wykus, wieś była mocno związana z działaniami wojennymi. Tutaj znajdował się obóz odziału AK, dowodzonego przez „Ponurego” i „Nurta”. Na pobliskim wykusie obozowały oddziały AL. Z początku wojny pochodzi też wzmianka o przemarszu odziału majora Hubala. Wielu mieszkańców poniosło śmierć w odziałach partyzanckich, a wielu spotkała kara więzienia lub przymusowych robut za pomoc walczącym Polakom.

Zaraz po wojnie (1946-1949) wybudowano szkołę. Dzięki wsparciu mieszkańców, zaangażowaniu władz i profesorów Politechniki Warszawskiej: Romualda Gutta i Haliny Skibniewskiejpowstał budynek zaprojektowany na wzorach szwajcarskich.

Na granicy Radkowic-Kolonii oddano do użytku zlewnię mleka, wybudowano wodociąg, natomiast światło elektryczne założono w 1968 roku. Życie kulturalne kwitło w bibliotece, Klubie Rolnika i dzięki działalności zespołu pieśni i tańca „Podłysica”

W 1964 roku przybyła do wsi doc. Wanda Pomianowska,, która ukochała Radkowice z całego serca, tu jej rodzice nabyli majątek i tutaj też spoczęła na cmentarzu. W tutejszym punkcie badawczym (nr 303) prowadziła badania dla Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego.

Obecnie na wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Wandy Pomianowskiej, ośrodek zdrowia. Są też trzy sklepy prywatne i sześć tartaków.

 

Zabytki

Kościół w Radkowicach pochodzi z 1621 roku. Fundatorem kościoła był Kościół Stanisław Przerębski. Oryginalnie świątynia znajdowała się w Miedzierzy w gminie Mniów. Montażu rozebranego kościoła dokonano w latach 1958-1962. Kościół został poświęcony 13 VI 1963 r. W 8 VI 1973 r., w wyniku podziału parafii Tarczek i Świętomarzzostała erygowana parafia Matki Bożej Częstochowskiej. W latach 1986-1994 dokonano konserwacji wnętrza kościoła, ołtarzy i rzeźb.

W wsi stoi dawny dworek i budynek gospodarczy z 2 połowy XIX w. Resztówkę podworską, pozostałą po parcelacji majątku, nabyła w 1924 rodzina Pomianowskich.

Przy drodze odnaleźć można kapliczkę św. Jana Nepomucena,

W Muzeum Wsi Kieleckiej znajduje się drewniany dom z 1888 roku przeniesiony z Radkowic.

Przez wieś przechodzi zielony szlak turystyczny ze Starachowic do Łącznej oraz czerwony szlak rowerowy do Starachowic.

.

Kiedy Szwedzi zbliżali się do wsi, któryś z mieszkańców zapytał: Gdzie oni są? Na co inny odpowiedział: Chyba tu. Stąd nazwa Chybice, wsi usytuowanej w odległości 10 km na poł.-wschód od Radkowic. Wówczas ludzie zebrali się na naradę i myśleli co robić. Radzili bardzo długo. Od tej narady wieś nazywa się Radkowice. Postanowili podjąć walkę. Przesunęli się w kierunku północno-zachodnich ku linii lasów i bronili się mężnie w Bronkowicach. A kiedy się już obronili i Szwedów precz wygnali, więc się radowali w Sieradowicach.