W Warszówku zachował się murowany dworek z II połowy XIX w. (1856) wybudowany w stylu klasycystycznym. Tablica fundacyjna znajduje się w sieni. Dzieje samego folwarku siegają czasów piastowskich. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1339 roku, kiedy to folwark włączono do dóbr zakonu benedektynów na Świętym Krzyżu.  W XVI wieku składający się z kilku części majątek miał kilku właścicieli wśród których wymienia się m.in. Jana Kochanowskiego, który był w bliskiej komitywie z rezydującym w Bodzentynie biskupem Myszkowskim. Mieszkali w nim sędziowie ziemscy guberni kieleckiej, wśród których był także Aleksander Gut, były plenipotent dóbr Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie w Rosji. W XIX wieku, a w szczególności po powstaniu styczniowym, majątek podupadł i ostatecznie w 1894 został sprzedany za długi głównemu wierzycielowi Nuchymowi Erenbergowi z Nowej Słupi. Do 1950 roku stanowił własność rodziny Juńskich. Ostatni właściciel, Stanisław Juński – był w latach międzywojennych sędzią Sądu Najwyższego. W 2001 r nowi własćiciele , rodzina Krawczyków , rozpoczęli proces odbudowy starej sadyby , przywracania jej należnego miejsca.

Dworek i otaczający go piękny park (nr rej.: 552 z 7.12.1957) jest obecnie własnością prywatną, a wejście na jego teren odbywa się za zgodą właścicieli.