Zbiornik retencyjny Wióry na rzece Świślinie budowano aż 25 lat (1980-2005)  . Położony jest na obszarze gmin: Pawłów, Kunów oraz Waśniów. Zapora o wysokości 21 metrów znajduje sie kilka kilometrów powyżej miejscowości Doły Biskupie. W trakcie budowy zbiornika zostało zlikwidowanych 101 gospodarstw, 3 młyny wodne oraz 2 szkoły. Wycięto także 8,7 hektarów sadów i 40 ha lasów. Koszt budowy zbiornika szacowany jest na około 300 milionów zł.

W trakcie budowy zbiornika odkryto liczne tropy oraz ślady zwierząt żyjących we wczesnym triasie. Tropy pochodziły głównie od zwierząt kręgowych – gadów i płazów.Zebrane okazy posłużyły do powstania ogromnej kolekcji tropów wczesnotriasowych. Zbiór można oglądać w Muzeum Przyrody i Techniki W starachowicach.

W trakcie budowy zbiornika zebrano ok. 5 tys. okazów, które są dowodem życia lądowych kręgowców. Na podstawie znalezisk można oszacować ich wielkość, sposób poruszania się i odżywiania. Jak ustalili naukowcy tropy  czworonogów należą do  małych płazów oraz dużych i małych gadów. Można wśród nich wyróżnić 8 gatunków śladów (ichnotaksonów) oraz ślady płazów tarczogłowych (labiryntodonty). Zwierzęta te były dobrze zbudowane, masywne  o długości 5,0 m i wadze 0,5 tony. Prowadziły ziemny tryb życia ale polowały również na ryby.

Na terenie zbiornika „Wióry” pozostawiły ślady przypominające ludzka dłoń (chiroteria) gady osiągające kilka metrów wielkości. Te czworonożne zwierzęta zapewne dominowały wielkością nad pozostałymi lądowymi kręgowcami wczesnego triasu.

Mieszkały tu także gady, których ślady podobne są do śladów jakie pozostawiają jaszczurki  oraz pięciopalczaste gady ssakokształtne – terapsydy, które prawdopodobnie dały początek ssakom. Dobrze się tu również miały gady naczelne (tekodonty)—archozaury, z których wywodzą się dinozaury. Swoim wyglądem przypominały  krokodyla, ale posiadły bardziej długie i proste nogi.

Inna ciekawostkę stanowią tropy opisane jako Prorotodactylus, pozostawiły je gady bliskie najstarszym dinozaurom, ale reprezentujące nieco odmienną, boczną gałąź ewolucyjną.

 

Źródło: http://pawlow.pl