Bukowa Góra jest najwyższym szczytem w Paśmie Klonowskim. Składa się z dwóch wierzchołków, o wysokości 484 i 465 (Cerle) m.n.p.m. Na wysoskości 484 m.np.m. od strony północnej odnajdujemy pomnik przyrody nieożywionej, czyli malownicze ostańce skalne wysokie nawet na 5m.  Wychodnie jasnoszarych piaskowców dewońskich, rozciągające się w pasie długości ok. 80m. i szerokości 20-40m porastają mchy i porosty.

 

Na zachodnim zboczu znajduje się duże wyrobisko. Jest to jeden z większych czynnych kamieniołomów, eksploatujący piaskowce kwarcytowe, powstałe w płytkim morzu wczesnodewońskim (przed około 400-407 mln lat). W górnej częsci odsłonięć znajdują się warstwy "piaskowców spiriferowych" zawierających liczne ślady po muszlach ramienionogów - Spiriferów, których nagromadzenie utworzyło muszlowce (skałę).

 

 

To z pewnością dobre miejsce na odpoczynek i zrobienie małej sesji zdjęciowej podczas wędrówki zielonym szlakiem im. Jerzego Głowackiego. Na wschód od najwyższego wieżchołka, na polanie znajduje się dębowy rzeźbiony słup, upamiętniający napoleońskiego żołnierza, który jak mówi podanie umarł w tym miejscu w 1812 roku.