Make your dreams come true
Tu marzenia się spełniają

Projekty Stowarzyszenie Tarczek

Od początku swojej działalności, Stowarzyszenie Tarczek 24 zajmuje się prowadzeniem działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, organizowaniem warsztatów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizuje projekty sportowe – zajęcia szachowe i badmintona. Prowadząc Muzeum Doliny Psarki chroni dobra kultury i dziedzictwa narodowego, angażuje się w upamiętnianie miejsc ważnych dla społeczności – budowa kopca pamięci poświęconego partyzantom w Tarczku. Promuje Góry Świętokrzyskie podczas targów turystycznych w kraju i za granicą.

Warsztaty

Obecnie realizujemy zadania dotyczące:

  • podnoszenia kompetencji cyfrowych dla seniorów

  • prowadzimy świetlicę wiejską, udostępniając sprzęt komputerowy i pomoc wolontariuszy

  • ratujemy stare sprzęty i maszyny od zapomnienia prowadząc muzeum Doliny Psarki

  • przeprowadzamy warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące rolnictwa zrównoważonego

  • promujemy czytelnictwo, udostępniając zbiory w formie biblioteki

  • pomagamy realizować marzenia

Naszą misją jest stworzenie miejsca, w którym marzenia się spełniają.

 Miejsca inspirującego do działania, pełnego życzliwych i pomocnych ludzi.

Miejsca spotkań i zabawy.

Miejsca, które pomoże dotrzeć w głąb siebie.

 

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, napisz na dolinapsarki@gmail.com

Stowarzyszenie Tarczek 24 podpisało umowę na realizacje projektu