Góry Świętokrzyskie

 

Góry Świętokrzyskie, położone w południowo - wschodniej Polsce są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce. Położone na obszarze województwa świętokrzyskiego w centralnej części Wyżyny Kielecko Sandomierskiej, graniczą z Niziną Mazowiecką od północy, Niecką Nidziańską od południa,Jurą Krakowsko-Częstochowską od zachodu i Wyżyną Lubelską od wschodu. Co ciekawe do Korony Gór Świętokrzyskich należą także Fajna Ryba (woj. łódzkie) i Altana (woj. mazowieckie).

Nazwa świętokrzyskie związana jest z relikwiami Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.

 

Panorama (2)

 

Najwyższym szczytem Gór Świetokrzyskich jest Łysica 612 m.n.p.m. Pomimo niedużych wysokości bezwzględnych, obszar ten charakteryzuje się stromymi stokami i dolinami rzecznymi. Licznie występują też skałeki ostańcowe, a najbardziej wyróżniającym elementem są gołoborza - rumowiska skalne.

 

Świętokrzyski Park Narodowy

Histora parku zaczyna się w 1920 r., kiedy to powstał pierwszy w Górach Świętokrzyskich rezerwat ścisły na Chełmowej Górze. Objął on kompleks lasu z naturalnym stanowiskiem modrzewia polskiego. W 1924 r. utworzono dwa kolejne rezerwaty: rezerwat na Łysej Górze i Łysicy. W 1932 r. powiększono obszar chroniony o tereny przylegające do istniejących rezerwatów oraz dodatkowo o Miejską Górę.

Wreszcie w 1950 roku utworzono Świętokrzyskio Park Narodowy. W 1996 roku nastąpiło kolejne powiększenie obszaru

Parku o cześć Pasma Klonowskiego i kompleks Zapusty.

Obecnie teren Parku zajmuje obszar 7626,45 ha, a w jego skład wchodzą:

- Pasmo Łysogórskie z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich – Łysicą  i Łysą Górą

- część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską (415 m n.p.m.), Miejską (426 m n.p.m.) i Bukową (484 m n.p.m.),

- część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą (351 m n.p.m.), 

- część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej.

Symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest jeleń.

Szczyty, górki i pagórki

Większoć szczytów to wzniesienia o wysokościach 300- 600 m.n.p.m. z zalesionymi wierzchołkami.

Ciekawe punkty widokowe znajdują się m.in. na Radostowej, Wymyślonej, przy wejściu do ŚPN na Miejskiej Górze.

Góra zamkowa w Chęcinach, Zelejowa i Miedzianka posiadaja graniowe szczyty z wapiennymi odsłonięciami, natomiast na zboczach Łysicy, Łysej Góry, i szczytniaka znajdują się słynne gołoborza.

Piękne ostańce znaleźć można na Bukowej Górze.

 

goloborze2

 

Szlaki turystyczne

Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki jest głównym szlakiem turystycznym na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest najdłuższym szlakiem Gór Świętokrzyskich – ma długość 105 km. Prowadzi przez wszystkie najważniejsze miejsca regionu: Jeleniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, poprzez Łysiec, Łysicę i Radostową, skończywszy na lasach suchedniowskich i oblęgorskich. Jego przejście zajmuje okolo 20 godzin szybkim marszem. Doświadczeni piechurzy mogą spróbować tego dokonać, biorąc udział w "Twardzielu świętokrzyskim". Próba przejścia odcinkami wymaga wsparcia logistycznego, ze względu na słabą komunikację w regionie. W ostatnich latach pojawiła się możliwość dojechania z Nowej Słupii do Świętej Katarzyny, a co za tym idzie przejście ciągiem Pasma Łysogór.

 

Szlaki w regionie są z regóły dobrze utrzymane. Problem są jednak letnie wycinki leśne.

 

Miasta i miasteczka w górach świętokrzyskich.

Największym miastem w regionie i administracyjnym centrum są Kielce, natomiast głównymi ośrodkami turystyczbynmi gór świętokrzyskich: Nowa Słupia, Święta Katarzyna oraz Bodzentyn. Jeżeli szukają Państwo noclegu z dala od pełnych ludzi miejscowości na uwagę zasługuje Tarczek z kilkoma godnymi polecenia gospodarstwami agroturystycznymi.

 

 

Miejsca warte odwiedzenia

 

Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Relikwie Kr...
Relikwie Krzyża Świętego Relikwie Krzyża Świętego
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze
Najlepsze
Najlepsze Najlepsze