A+ A A-

 Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie są jednym z najstarszych pasm górskichw Polsce i położone są w południowo - wschodniej Polsce.

Najwyższym szczytem Gór Świetokrzyskich jest Łysica 612 m.n.p.m. Nazwa świętokrzyskie związana jest z relikwiami Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.

Góry Świętokrzyskie charakteryzują się stromymi stokami, dolinami rzecznymi, występowaniem skałek ostańcowychoraz najbardziej znanymi gołoborzami.

Największym miastem w regionie są Kielce, natomiast głównymi ośrodkami tyurystyczbynmi gór świętokrzyskich: Nowa Słupia, Święta Katarzyna oraz Bodzentyn.

 

Nasz Klub 24

Nasz Klub

THR to młodzieżowy klub, zrzeszony w niezależnej organizacji edukacyjnej 4H, skupiający dzieci i młodzież, kładący szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy.  Klub rozpoczął swą działalność w...

Góry Świętokrzyskie

 Góry Świętokrzyskie Góry Świętokrzyskie są jednym z najstarszych pasm górskichw Polsce i położone są w południowo - wschodniej Polsce. Najwyższym szczytem Gór Świetokrzyskich jest Łysica 612 m.n.p.m. Nazwa świętokrzyskie związana jest z...

Muzeum w Tarczku

Muzeum w Tarczku

W Tarczku Górnym pod nr 24 znajduje się przedwojenna stodoła, w której wnętrzu znajdują się eksponaty związane z terenami położonymi nad rzeka Psarką. Główna ekspozycja obejmuje  przedmioty związane z tradycyjnym...

Święty Krzyż

Święty Krzyż

Święty Krzyż góruje nad panoramą regionu. Jest niezaprzeczalnie najważniejszym symbolem województwa. Warto odkryć to miejsce waz z jego skarbami, historią i architekturą. Zapraszamy serdecznie na tę wędrówkę. Szczyt Łysej Góry (594...

Gołoborza

Gołoborza

Nazwę gołoborze nadała miejscowa ludność bezleśnym (gołym od boru) obszarom górskim pokrytych blokami skalnymi. Występują one w paśmie Łysogór, po obu ich stokach, a także u podnóży Szczytniaka i zajmuje...

Chybice

Chybice

Pierwsze wzmianki o Chybicach nad Pokrzywianką dotyczą kościoła pw. Św. Małgorzaty. W 1362 roku z inicjatywy krakowskich kanoników ukończono i poświęcono tę świątynię. Obiekt był restaurowany w 1617 r. i...

Radkowice

Radkowice

Wieś Radkowice w gminie Pawłów, położona jest na terenie pagórkowatym, poprzecinanym licznymi wąwozami. Dzieli się na kilka części m.in. Podborze, Podosiny, Starą Wieś, Zagajnie, Stronę, Podślesinę, Kolonia. Pierwsze wzmianki pochodzą...

Sanktuarium Kałkowie

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej W latach 60-tych ubiegłego stulecia na granicy wsi Kałków i Godów były tylko pola, łąki i pastwiska. Obecnie znajduje się tu kompleks budynków sakralnych, miejsca...

Grzegorzowice

Grzegorzowice

Historia wsi sięga roku 1269, kiedy to Bolesław Wstydliwy zezwolił Opatowi Jakubowi na ulokowanie jej na prawie niemieckim. Wieś należała wtedy do klasztoru świętokrzyskiego, który uzyskał ją od rycerza Żegoty...

Chełmowa Góra

Chełmowa Góra

W 1920 r. na stokach Chełmowej Góry (351 m.n.p.m.), najwyższego szczytu Pasma Pokrzywiańskiego, założono rezerwat przyrody, który stał się zaczątkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na jego terenie znajdują się naturalne stanowiska...

Jaskinia Zbójecka

Jaskinia Zbójecka

Jaskinia położona w wąwozie Dule w Łagowie jest znana od bardzo dawna. Wewnątrz odnaleziono ceramikę oraz kości zwierzęce, pochodzące z XI lub XII wieku. Jaskinia w Łagowie - wejście Naturalny otwór o...

Nowa Słupia

Nowa Słupia

Nowa Słupia od zamierzchłych czasów związana jest z Łysą Górą i klasztorem , do którego wędrowali pielgrzymi. To właśnie w Nowej Słupii zatrzymywali się pątnicy w drodze na Święty Krzyż. Stąd...

Krynki

Krynki

Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest zespół kościelny, z przepiękną, modrzewiową bramą wybudowaną w 1779 roku. Wrota, osadzone pomiędzy dwiema modrzewiowymi wieżami przykryte są gontem, a niektóre elementy pochodzą z pierwszego kościoła...

Tarczek

Tarczek

Tarczek jest wsią położoną w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów. Do 1954 roku istniała gmina Tarczek. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie kieleckim. Wieś położona jest...

Muzeum Przyrodnicze ŚPN

Muzeum Przyrodnicze ŚPN mieści się w zachodnim skrzydle klasztoru Misjonarzy Oblatów. Ten zabytkowy budynek, wybudowano w latach 1685-1701. Przez ponad 100 lat, aż do końca lat 40 XX wieku znajdowało...