Najcenniejszym zabytkiem miejscowości jest zespół kościelny, z przepiękną, modrzewiową bramą wybudowaną w 1779 roku. Wrota, osadzone pomiędzy dwiema modrzewiowymi wieżami przykryte są gontem, a niektóre elementy pochodzą z pierwszego kościoła pod wezwaniem św. Marcina ufundowanego przez biskupa krakowskiego Bodzante w 1353r. Walory estetyczne budowli podnoszą rzeźbione w drewnie ornamenty.

Brama modrzewiowa przy kościele w Krynkach

Brama modrzewiowa przy kościele w Krynkach

W lewej dzwonnicy zachował się oryginalny dzwon z 1581r.

Dzwon z 1581 roku

Dzwon z 1581 roku

Jak podaje umieszczona w pobliżu tablica informacyjna obecny murowany kościół wzniesiony został w 1727 r. z fundacji Mikołaja Zacharskiego - dzierżawcy kuźnic brockich przy istniejącej wcześniej kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej. Świątynia zbudowana z piaskowca w stylu barokowym posiada smykłą wieżyczkę na sygnaturkę. Warto zwrócić uwagę na zwieńczenia portalu wejściowego oraz stojące na placu kościelnym dwie chrzcielnice.

Chrzcielnica

Przed kościołem na rozdrożu dróg stoi figura św. Stanisława biskupa datowana na II połowę XVIw., która oryginalnie mogła znajdować się w jednej z wież bramnych.

Kościół w Krynkach

Kościół w Krynkach

 

W Krynkach, nieopodal zalewu odnaleźć możemy osobliwość przyrodniczą - "Skały w Krynkach"

W tym rezerwacie o powierzchni 25 hektarów, położonym w Dolinie Kamiennej ochroną objęto bloki piaskowca dolnotriasowego. Skały występują tu w formie okapów, urwisk, progów skalnych, ambon i grzybów. Największa skała w kształcie grzyba ma 2,5 metra wysokości i kapelusz o średnicy około 5 metrów.

skały w Krynkach

Skały w Krynkach

Innymi atrakcjami przyrodniczymi są wąwozy i jaskinie pseudokrasowe. Najdłuższa jest jaskinia św. Barbary o długoci 18 m. Skały te powstały z osadów rzecznych o czym świadczą ich uziarnienie i warstwowania przekątne. Następnie po ich wyniesieniu i odsłonięciu zostały fantazyjnie wyrzeźbione pod wpływem warunków atmosferycznych. Czego efekty możemy oglądać dzisiaj...