Od początku swojej działalności, czyli od 2016 roku stowarzyszenie Tarczek 24 zajmuje się prowadzeniem działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, tworzeniem warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej, organizowaniem warsztatów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizuje projekty sportowe – zajęcia szachowe i badmintona. Prowadząc Muzeum Doliny Psarki chroni dobra kultury i dziedzictwa narodowego terenów położonych nad rzeką Psarką. Angażuje się w upamiętnianie miejsc ważnych dla społeczności – budowa kopca pamięci poświęconego partyzantom w Tarczku. Promuje Góry Świętokrzyskie podczas targów turystycznych w kraju i za granicą.


W 2021 roku Stowarzyszenie Tarczek 24 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Na terenie gminy Pawłów jest to druga taka organizacja.  

W latach 2016-2022 zrealizowano następujące projekty związane z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością pożytku publicznego określoną w statucie organizacji. Działania te prowadzone są nieprzerwanie od początku istnienia Stowarzyszenia czyli przez okres ponad 6 lat.


Tradycje Doliny Psarki -2018

Ten trwający tydzień projekt zaadresowany był do uczniów szkół podstawowych z najbliższej okolicy oraz mieszkańców Tarczka. W sumie w zajęciach warsztatowych, pieczeniu bułeczek w piecu chlebowym, nauce haftowania, nauce tkania, pokazach kowalskich, spacerach po zioła wzięło udział ponad 250 osób. Przedsięwzięcie o wartości 16 660 zł dofinansowane było ze środków ŚBRR. Pozaszkolne formy edukacji są prowadzone nieprzerwanie do chwili obecnej w formie Zagrody Edukacyjnej


Promocja Doliny Psarki2018

To projekt wspierający działalność turystyczną i rekreacyjną na terenie Doliny Psarki. Dzięki funduszom z ŚBRR w wysokości 11 617,00 przeprowadzono skuteczną promocję Internetową oraz stworzoną grupę podmiotów działających pod wspólnym szyldem. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej jest prowadzona do chwili obecnej w formie strony Internetowej www.dolinapsarki.pl oraz kontynuowania kampanii marketingowej.


Ze wspólnej misy -2018

Dofinansowane ze środków Dom Kultury + w wysokości 5200 zł pozwoliło przeprowadzić warsztaty dla dzieci z miejscowości Tarczek i okolic, podczas których wytwarzano drewniane łyżki, lepiono gliniane miski, uczono się sposobów przyrządzania tradycyjnych potraw – parzybrody, prazoków oraz wspólnie je degustowano. We wspólnej trzydniowej zabawie brało udział 50 osób


Nowe Pasje – 2019

Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia Tarczek 24, nauczycielom wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach oraz środkom w wysokości 3820 zł pochodzącym z Urzędu Gminy Pawłów przez kilka miesięcy odbywały się zajęcia szachowe oraz zajęcia badmintona dla uczniów klas IV-VIII.


Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja Orlen – 2020

W miejscu śmierci Gustawa Postuły żołnierza, który oddał życie za wolność ojczyzny stał zaniedbany krzyż. Z inicjatywy Pani Sołtys to miejsce pamięci zostało odnowione. Ufundowana została pamiątkowa tablica poświęcona Gustawowi Postule. Pragnąc oddać cześć wszystkim mieszkańcom Tarczka, którzy mierzyli się z trudami wojny powstał mały kopiec wyłożony kamieniem polnym, zwieńczony wspomnianym wcześniej krzyżem.


Cyfrowy Klub Seniora

Ministerstwo Cyfryzacji pragnąc upowszechniać i rozwijać kompetencje cyfrowe seniorów upoważniło Stowarzyszenie Tarczek 24 do zorganizowania „Cyfrowego Klubu Seniora”. Zgodnie z zawartą umową, w siedzibie stowarzyszenia w Tarczku powstało miejsce w którym każdy senior może  znaleźć pomoc związaną ze współczesną technologią. Wolontariusze pomogą każdej potrzebującej osobie m.in.: napisać pismo z użyciem edytora tekstu, wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP, założyć maila, sprawdzić, czy ich komputer jest dobrze zabezpieczony przed cyberatakami i skonfigurować go tak, żeby był jak najbardziej przejrzysty, połączyć się z rodziną za pomocą skypa, signala, messengera, czy w końcu dowiedzieć się jak korzystać z E-recepty.Poza wyżej wspomnianymi Stowarzyszenie podejmuje również inne mniejsze inicjatywy, finansowane ze środków własnych, przy współpracy z m.in. Ministerstwem Rolnictwa, Siecią Zagród Edukacyjnych, PTTK, Świętokrzyskiem Parkiem Narodowym, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.